ISO 9001 certificering

Kunder, samarbejdspartnere og myndigheder stiller i dag ofte krav om, at arbejdsgangene er systematiserede og effektive, så fejl undgås og aftaler overholdes.

Et certificeret kvalitetsledelsessystem styrker omverdenens tillid til, at virksomhedens interne procedurer og ydelser er i orden. Skal systemet bygges sammen med et andet system, så klarer vi også det.

Fordele for alle i virksomheden

Ledelsen får et ledelsessystem, der gør det muligt at følge kvalitetsniveauet i virksomheden. Og medarbejderne får oplevelsen af, at arbejdsgangene fungerer, og at de personligt bidrager til øget effektivitet og indtjening.

Konsulenten fra Feicon ApS sikrer, at ledelsessystemerne bliver overskuelige og lette at bruge i hverdagen for medarbejdere på alle niveauer.

Fordele ved at arbejde med ISO 9001

  • Opnå et bedre samarbejde med kunder, samarbejdspartnere og myndigheder
  • Et værktøj til løbende forbedringer
  • Er et markedskrav i mange brancher
  • Et værktøj til løbende optimering af processer og effektivitet, hvilket giver bidrager til bundlinjen
  • Bruges i hele verden

ISO 9001 kurser

Kom godt i gang med ISO 9001:2015 standarden. Vi tilbyder både undervisning på vores kurser og rådgivning. Se kursusprogram her.

Vi hjælper dig og din virksomhed fra start til slut, lige fra undervisning i standarden til konkret implementering og vedligeholdelse og ikke mindst ISO 9001-certificering.

Spørgsmål og svar om ISO 9001

Hvad er ISO 9001 certificering?
Det er et kvalitetsledelsessystem der benyttes i hele verden. Essensen af ISO 9001 er kvalitet og effektiv styring og struktureret dialog med kunder, samarbejdspartnere og myndigheder.

Hvad bruges det til?
En ISO 9001 certificering er et bevis på at virksomheden er certificeret i ISO 9001. Der er over 1 mio. virksomheder på verdensplan med denne certificering.

Tilbyder I kurser i ISO 9001?
Ja, Feicon udbyder en lang række kurser og ISO-certificeringer, herunder et ISO 9001 kursus og et kombineret ISO 9001 og 14001 kursus.

ISO 9001 1