Online selvstudie kurser

Flere af vores ISO kurser udbydes nu som online selvstudie kurser (e-learning) – du kan købe det nu og gennemføre kurset med det samme. Og du kan stoppe under vejs – alt sammen, som det passer dig!

Kursusbeviset udskrives automatisk, når opgaverne er løst og kurset er gennemført.

Fordelene ved online selvstudie hos Feicon

27 års erfaring

1000+ kursister

Højeste kursisttilfredshed

Pædagogiske kurser

Tag kurset i dit eget tempo

Online selvstudie kurser 2023 1

Online selvstudie e-learning

kursernes  opbygning

Kurserne er opbygget i moduler, som i princippet kan tages hver for sig.

Jf. modellen til venstre er der en “bund” på alle kurserne – den hedder HLS, High Level Structure. HLS er den fælles struktur, der går igen i alle ISO standarder. Som eksempel kan nævnes politik, mål, leverandør evaluering, intern audit, mv. For at få adgang til de øvrige driftsmoduler, skal det første kursus indeholde HLS modulet. Det gør Introduktion og Intern Audit modulerne – se nedenfor.

Når først du har gennemført et af disse moduler – uanset valg af standard – kan du vælge blandt de øvrige driftsmoduler samt auditmodulet ISO 19011. Driftsmodulerne er det, der er unikt for den enkelte ISO standard.

Indholdet i HLS modulet og ISO 19011 modulet er  det samme i alle kurserne.

For yderligere forklaring – se videoen til højre

Kurset i Risikoledelse jf. ISO 31000 er ikke en del af HLS strukturen, og det kan tages uafhængig af HLS strukturen

 

Vælg dit kursus nedenfor

Kvalitetsledelse

ISO 9001

Intern auditor kursus

Anslået 2 dages varighed

Online selvstudie kurser 2023 2

Kvalitetsledelse

ISO 9001

Introduktion til kvalitet kursus

Anslået 1 dags varighed

Online selvstudie kurser 2023 2

Miljøledelse

ISO 14001

Intern auditor kursus

Anslået 2 dages varighed

 

Online selvstudie kurser 2023 2

Miljøledelse

ISO 14001

Introduktion til miljø kursus

Anslået 1 dags varighed

Online selvstudie kurser 2023 2

Kvalitetsledelse

ISO 9001

Driftsmodul kvalitet

anslået ½ dags varighed

Online selvstudie kurser 2023 6

Miljøledelse

ISO 14001

Driftsmodul miljø

Anslået ½ dags varighed

Online selvstudie kurser 2023 6

Auditering

ISO 19011

Grundlæggende kursus i auditering

Anslået ½ dags varighed

Online selvstudie kurser 2023 2

Risikoledelse

ISO 31000

Kursus i Risk Management

Anslået 1 dags varighed

Online selvstudie kurser 2023 6

Arbejdsmiljøledelse ISO 45001

Intern auditor kursus

Anslået 2 dages varighed

Online selvstudie kurser 2023 6

Arbejdsmiljøledelse ISO 45001

Introduktion til arbejdsmiljø kursus

Anslået 1 dags varighed

Online selvstudie kurser 2023 6

Arbejdsmiljøledelse ISO 45001

Arbejdsmiljø driftsmodul

Anslået ½ dags varighed     KOMMER SNART

Online selvstudie kurser 2023 6
Online selvstudie kurser 2023 13

ISO Online selvstudie kurser

med høj indlæringsgrad

Feicon Kursuscenter blev etableret i 2009 i samarbejde med DNV, hvor Feicon afholdte alle DNV’s kurser.

Selv om samarbejdet med DNV om afvikling af åbne kurser nu er ophørt, opretholder vi det samme meget høje kvalitetsniveau som tidligere – og vi er certificeret på det! Nu kan vi også tilbyde flere af vores eftertragtede kurser som online selvstudie kurser.

Instruktørerne er erfarne undervisere, og har en baggrund som akkrediterede auditorer hos DNV. Vores online selvstudie kurser afholdes digitalt og kan tages hvor og hvornår det passer en.

 

Se til højre en lille præsentation af vores online kursus: 

Intern Auditor Kvalitet

Kursistudtalelser

Online selvstudie kurser 2023 14

Anette Kristensen

ISO 9001 (online selvstudie)

“Fantastisk at dette er en mulighed online og jeg synes det fungerer rigtig godt 🙂 Jeg vil til enhver tid fremhæve at jeg har fået ligeså meget ud af dette online-forløb som et fysisk forløb.”

Online selvstudie kurser 2023 15
Online selvstudie kurser 2023 14

Haraldur H. S.

ISO 9001

“Fantastisk godt kursus, som gav et yderst godt overblik over ISO 9001:2015, og om fremgangsmåden til Interne Audits. Kursus lederen er meget erfaren og giver meget gode råd/værtøjer ifm. forståelsen af ISO 9001, og forberedelse/håndtering af interne audits.”

Online selvstudie kurser 2023 15
Online selvstudie kurser 2023 14

Susanne Knudsen

ISO 9001

“Underviseren har en formidabel evne til at formidle en tung tekst, så den bliver let at opfatte. Han forstår desuden at skabe en god atmosfære med sit vid og sin humor.”

Online selvstudie kurser 2023 15

FAQ - Ofte stillede spørgsmål og svar

Kan man opstarte driftsmodul kurset når man vil?
Ja, du bestemmer selv hvornår du vil opstarte kurset og hvornår du vil tage de forskellige lektioner. Da der ikke er tale om live undervisning, har du fuld frihed til at passe det ind i din egen kalender som du ønsker det.
Ved køb af et online selvstudie kursus hos Feicon får du adgang med det samme.

Hvor længe er kurset tilgængeligt?
Kurset er som udgangspunkt tilgængeligt i 6 måneder fra købet. Såfremt du får brug for det, kan vi forlænge denne periode uden ekstra omkostninger.

Hvad betyder det at kurset varer en halv dag, 1 dag eller 2 dage?
Det er udelukkende et estimat på hvor lang tid det tager at fuldføre kurset. Du behøver ikke at gennemføre det sammenhængende samme dag, så hvis du vil dele det op over noget tid har du rig mulighed for det.

Får jeg udleveret et kursusbevis ved fuldførelse af kurset?
Ja. Når du har fuldført kurset får du mulighed for at få tilsendt et kursusbevis til din mail.

Er online selvstudie kurser ligeså gode som de almindelige kurser?
Ja, Feicons online selvstudie kurser er rent fagligt ligeså gode som vores almindelige kurser med personligt fremmøde, da det er det samme undervisningsindhold og høje kvalitet.

Hvilke tekniske krav er der til kurserne?
Vi anbefaler at du benytter en computer og en rimelig internetforbindelse. Derudover kræver det ikke noget konkret. Du kan i praksis godt se kursusvideoerne fra en telefon, men grundet den lille skærm, anbefaler vi at du benytter en computer, eller tablet.

Modtager jeg en faktura efter købet?
Ja, du modtager en faktura for købet på din mail, lige efter købet.

Hvilke betalingsmuligheder er der?
Ved Feicons online selvstudie kurser har du mulighed for at betale med Visa, MasterCard og American Express, hvorved du får adgang med det samme. Såfremt du ønsker at betale via faktura, bedes du rette henvendelse til info@feicon.dk

Er der fortrydelsesret på online selvstudie kurset?
Nej. Da der er tale om et digitalt produkt som du får adgang til med det samme, bortfalder fortrydelsesretten i forbindelse med købet.

Må jeg dele kurset med en kollega?
Nej. Adgangen til online selvstudie kurset er en personlig adgang og må ikke deles med andre, hverken delvist eller i sin helhed. Såfremt I er mange der ønsker at tage kurset samtidigt kan I kontakte os for et konkret tilbud.

Er der mulighed for at stille spørgsmål undervejs i kurset?
Ja, du har mulighed for at stille spørgsmål til underviser undervejs i kurset. Har du tekniske problemer, er der også mulighed for at kontakte vores tekniker hvis kontaktinformationer også er tilgængelige inde på kurset.