Rådgivning om risikoledelse

Alle virksomheder uanset type og størrelse kan opleve risici, der kan påvirke deres mål og drift. Det kan både være interne og eksterne risici. ISO 31000 er standarden for ledelse af risici, og den hjælper virksomheder med at planlægge og eksekvere beslutninger indenfor en valgt risikovillighed. Det handler med andre ord ikke om at undgå risici, men om at være bevidst om de potentielle risici, træffe bevidste beslutninger og ikke mindst sikre at disse potentielle risici ikke påvirker virksomhedens mål og drift negativt.

Virksomheder, der arbejder med risikostyring, klarer sig ofte bedre end de virksomheder, som ikke arbejder med det. I nogle brancher er det desuden et krav fra myndigheder, kunder eller samarbejdspartnere, at der arbejdes både aktivt og proaktivt med risikoledelse som et led i at sikre en høj kvalitet og at efterleve eventuelle krav.

ISO 31000 er en international ledelsesstandard for risikohåndtering. Standarden indebærer en række krav og principper som hjælper virksomheden til at analysere, håndtere og evaluere eventuelle risici effektivt. ISO 31000 standarden er med andre ord et meget konkret og brugbart redskab for virksomheder, der ønsker at aktivt forholde sig til de risici, farer og muligheder der potentielt kan påvirke virksomhedens mål og drift.

risikoledelse

Fordele ved at arbejde med risikoledelse

  • Din virksomhed bliver i stand til at arbejde struktureret og effektivt med risikohåndtering
  • ISO 31000 standarden kan anvendes af alle typer virksomheder uanset størrelse og type
  • Standarden kan bruges til alle former for risici og er altså ikke begrænset til udvalgte industrier eller virksomhedstyper
  • Standarden kan med fordel anvendes i mange aktiviteter i virksomheden, herunder ved vigtige organisatoriske og strategiske beslutninger

Feicon ApS tilbyder rådgivning om risikoledelse på højt niveau. Vores konsulenter har stor erfaring med risikoledelse og andre standardiserede ledelsessystemer. Rådgivningen tilpasses den enkelte virksomhed og dens risici, så indholdet er så konkret og nært som muligt, og udbyttet ligeså bliver så højt som muligt.

Ønsker du at købe ISO 31000 standarden, så find den her

Se også vores online selvstudie kursus i ISO 31000 risikoledelse.

 

Billede af Poul Feilberg

Poul Steen Feilberg

Erhvervscoach og Mentor

Akkrediteret lead auditor

Virksomhedskonsulent

Administrerende direktør, ejer af feicon ApS

risikoledelse