Samfundsmæssigt Ansvar

Ansvarligheden bygger på vores menneskesyn og hele livsforståelse. Feicon ApS tager aktivt medansvar for det samfund, vi er en del af og de mennesker, vi omgiver os med.

Det udmønter sig i praksis i støtte til bl.a. SOS Børnebyerne, der hjælper dårligt stillede børn og unge rundt om i verden.

Vi vil gerne opfordre alle, der læser dette, til aktivt at støtte menneskeheden og klimaet på Jorden.

Politikker

Feicon er certificeret efter standarderne ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø).

Hos Feicon sætter vi fokus på alle vores interessenter; kunder, medarbejdere, leverandører, miljøet og vores omgivende samfund. Vi ser vores service og ydelser i et systematisk og procesorienteret perspektiv, så alle interessenter tilgodeses, når blot vi arbejder efter vores værdier.

Vores ledelsessystemer, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og social ansvarlighed hænger uløseligt sammen og udgør en holistisk helhed.

Som konsulentvirksomhed indenfor ledelsessystemer og certificeringer ligger det os derfor meget på sinde at integrere alle ledelsessystemerne i en helhed og arbejde herefter.

Vi vil i vores hverdag løbende forbedre os for konstant at tilgodese alle vores interessenter inden for ledelsessystemerne. Vi vil overholde gældende krav, herunder lovgivning og god praksis, og vi vil integrere dem i vores processer i samarbejde med interessenterne.

I forhold til vores overordnede virksomhedsperspektiver; vision, mission, værdier og menneskesyn, har vi udviklet strategier og mål, som forbedrer arbejdsmiljøet, mindsker miljøpåvirkningerne, øger kvaliteten og styrker vores indsats for at opnå større social ansvarlighed.

DS 49001 CSR

CSR standarden er et ledelsessystem, som sætter fokus på samfundsmæssigt ansvar. Når Feicon tilslutter sig denne standard, sikrer vi, at der i vores processer tages stilling til social ansvarlighed. DS 49001 standarden bygger på ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 standarderne, hvorved vi samtidig integrerer kvalitet, miljø og arbejdsmiljø i vores processer.

Herudover stiller DS 49001 standarden krav om integration af følgende 10 principper:

  • Ansvarlighed og forklarlighed

  • Gennemsigtighed

  • Etisk adfærd

  • Respekt for interessenter

  • Respekt for loven

  • Respekt for internationale adfærdsnormer

  • Respekt for menneskerettigheder

  • Væsentlighed

  • Helhedssyn

  • Løbende forbedringer