Politikker og social ansvarlighed

Feicon ApS er certificeret efter standarderne ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø).

Hos Feicon sætter vi fokus på alle vores interessenter; kunder, medarbejdere, leverandører, miljøet og vores omgivende samfund. Vi ser vores service og ydelser i et systemisk og procesorienteret perspektiv, så alle interessenter tilgodeses, når blot vi arbejder efter vores værdier.

Vores ledelsessystemer, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og social ansvarlighed hænger uløseligt sammen og udgør en holistisk helhed. Som konsulentvirksomhed indenfor ledelsessystemer og certificeringer ligger det os derfor meget på sinde at integrere alle ledelsessystemerne i en helhed og arbejde herefter.

Vi vil i vores hverdag løbende forbedre os og vores systemer for konstant at tilgodese alle vores interessenter inden for ledelsessystemerne. Vi overholder gældende krav, herunder lovgivning og god praksis, og vi integrerer dem i vores processer i samarbejde med interessenterne.

I forhold til vores overordnede virksomhedsperspektiver; vision, mission, værdier og menneskesyn, har vi udviklet strategier og mål, som forbedrer arbejdsmiljøet, herunder forebygger skader, fysisk såvel som psykisk, inddrage interessenter efter behov, beskytter miljøet, herunder forebygger forurening og mindsker miljøpåvirkningerne, øger kvaliteten og styrker vores indsats for at opnå større social ansvarlighed.

social ansvarlighed

DS 49001 Samfundsmæssigt ansvar:

CSR standarden er et ledelsessystem, som sætter fokus på social ansvarlighed.

Når Feicon tilslutter sig denne standard, sikrer vi, at der i vores processer tages stilling til social ansvarlighed. Men DS 49001 standarden bygger på ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 standarderne, hvorved vi samtidig integrerer kvalitet, miljø og arbejdsmiljø i vores processer.

Herudover stiller DS 49001 standarden krav om integration af følgende 10 principper:

  1. Ansvarlighed og forklarlighed
  2. Gennemsigtighed
  3. Etisk adfærd
  4. Respekt for interessenter
  5. Respekt for loven
  6. Respekt for internationale adfærdsnormer
  7. Respekt for menneskerettigheder
  8. Væsentlighed
  9. Helhedssyn
  10. Løbende forbedringer

Ønsker du at købe DS 49001, så kan den fås her.