iso toplederkursus

Eksklusivt for topledere

1:1

 

iso lederkursus om Kvalitet, miljø, arbejdsmiljø

ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001

iso toplederkursus

ISO toplederkursus er udarbejdet specielt til din virksomhed – til jeres topledelse. Fokus er på standarderne ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 og ledelsens rolle i forbindelse med implementering, drift og udvikling.

Kurserne foregår i et pædagogisk miljø med høj indlæring, hvor der tages udgangspunkt i jeres viden, erfaring og behov. Feicons toplederkurser afvikles med små hold (maksimalt 6 kursister), så der er plads til fortrolig debat og læring i forhold til egne eksempler. Undervisningen foregår så vidt muligt via story telling – eksempler hentet fra hverdagen. Vi benytter os af gruppearbejde og rollespil via leg og utraditionelle opgaver i et kollektivt lærende miljø.

Formål

Mange topledere får med de nye standarder fra efteråret 2015 et udtalt behov for  viden og forståelse for ledelsessystemerne – og for at kunne dokumentere det!

Feicon har udarbejdet et toplederkursus, som bibringer topledelsen de overordnede kompetencer, så de opnår såvel en forståelse for deres opgaver og ansvar, som at de proaktivt bidrager til at udvikle ledelsessystemerne, ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001, så de bibringer den ønskede værdi.
Formål – at give deltagerne værktøjer til og træning i at forstå standardernes hensigt, herunder at gennemskue risici og potentialer i implementeringen, forandringsledelse og gennemsigtighed, simplificering af ledelsessystemerne, at koble ledelsessystemerne sammen med organisationens strategier, visioner og værdier, så der skabes en sammenhængende, helhedsorienteret rød tråd i virksomhedens ledelse gennem standarderne.
Endvidere at gennemgå og tolke topledelsens rolle ved implementering, vedligeholdelse og udvikling af ledelsessystemerne; ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

 

Pris

65.000 kr. plus moms ekskl. omkostninger.
Kontakt os for nærmere information.

Tilmeld kursus

Udbydes efter aftale

17 ISO toplederkursus 1

Indhold

iso lederkursus er et eksklusivt kursus designet til netop din virksomhed efter jeres egne krav og forventninger.

Varigheden af kurset er 3 dage og delt op i to dele. Første del strækker sig over to dage i forlængelse af hinanden. Anden del afholdes ca. 2 måneder efter første del.

Del 1 (2 dage):

Deltagerne får viden, forståelse og træning i udvalgte emner, herunder bl.a.
Grundlæggende principper i de tre standarder, herunder HLS, fordele, risici, lovkrav mv.
Krav til topledelsen, uddelegering af opgaver og rapportering
”Den røde tråd i virksomheden”; integration af virksomhedens identitet samt mulige ledelsesmæssige konsekvenser heraf
Implementering af standarderne som en forandringsproces
Løbende forbedringer i et allerede implementeret system
Første del af kurset indeholder teori, øvelser, best practice, cases, erfaringsudveksling og nytænkning. Der afsluttes med en hjemmeopgave, som gennemgås på kursets sidste dag (anden del).

Del 2 (1 dag):

Deltagerne får mulighed for at evaluere cases fra egen virksomhed samt hjemmeopgavens succesfulde integration i hverdagen.
Anden del af kurset indeholder teori og implementeringserfaring baseret på egne iagttagelser i den mellemliggende periode.

Målgruppe

Topledelsen. Der kræves ikke kendskab til standarderne.

ISO standarderne kan eventuelt købes hos Dansk Standard

Tid og sted

ISO toplederkursus tilbydes afholdt internt på virksomheden eller i eksterne omgivelser. Kontakt os for nærmere information.

Sprog

Dansk

ISO toplederkursus

ISO toplederkursus er udarbejdet specielt til din virksomhed – til jeres topledelse.

Fokus er på standarderne ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 og ledelsens rolle i forbindelse med implementering, drift og udvikling

Andre kurser

Foruden lederkurser afholder vi en række andre kurser indenfor andre ISO-standarder.

Bedste evalueringer

Feicon har markedets bedste kursus-evalueringer og mest tilfredse kursister.

t

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller forespørgsler. 

iso toplederkursus – Eksklusivt for topledelsen

Feicon har mere end 25 års erfaring med ISO-kurser, rådgivning og certificeringer

Feicon ApS er certificeret efter ISO 9001 og ISO 14001 standarderne. Det er DIN sikkerhed for rådgivning og undervisning i TOP klasse.

Vi har en pædagogisk tilgang til vores kurser og formår at gøre et emne som ISO 9001 kvalitetssystemer spændende og interessant.

Vi har markedets bedste kursus-evalueringer og mange tilbagevendende kursister.

https://youtu.be/036vtQKYTWk