ISO 14001 Et krav fra omverdenen 

Kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og myndigheder stiller i dag krav om miljørigtige produkter og serviceydelser. Det er her, miljøcertificering kommer ind i billedet.

Mange kræver tillige at virksomheden kan dokumentere forsvarlighed i forhold til miljøpåvirkningerne. Enkelte virksomheder er decideret underlagt myndighedskrav om et certificeret miljøledelsessystem.

Skal systemet bygges sammen med et andet system, fx ISO 9001, så klarer vi også det.

ISO 14001 – en indlysende konkurrencefordel 

Miljøledelse handler om at håndtere miljøskadelige påvirkninger systematisk og åbent. Både de direkte og indirekte miljøpåvirkninger, men også forbrug af ressourcer og råvarer eller miljøforhold, der knytter sig til virksomhedens produkt under brug eller ved bortskaffelse, skal tages i betragtning.

Et certificeret miljøledelsessystem styrker interessenternes tillid til, at virksomheden tager vare på miljøet.

Med en ISO 14001 certificering opnår virksomheden bl.a.:

  • Et struktureret miljøledelsessystem, der også er fleksibel i forhold til virksomhedens behov.
  • Et værktøj til den miljømæssige indsats og ansvar, samt overvågning og effektmåling heraf.
  • En metode til at nå virksomhedens miljømæssige mål til gavn for virksomheden selv og miljøet.
  • En optimering af anvendelsen af virksomhedens ressourcer såsom energiforbruget, hvilket ligeledes kan medføre en omkostningsreduktion.
  • En standardiseret metode til at imødekomme lovmæssige krav, samt krav fra kunder, samarbejdspartnere og myndigheder.

For at komme i gang, skal virksomheden implementere et effektivt miljøledelsessystem, som opfylder kravene i miljøstandarden. Feicon udbyder rådgivning, kurser og certificering af ISO 14001.

Her er link til ISO standarden.

ISO 14001
ISO 14001 driftsmodul