DS 49001 Et krav fra omverdenen 

Kunder, samarbejdspartnere, myndigheder og øvrige interessenter forventer i dag en stadig større grad af involvering i samfundets udvikling. Store virksomheder har endda et lovmæssigt krav om udarbejdelse af en CSR politik og CSR strategi.

Certificeret synliggørelse af social ansvarlighed

Arbejdet med CSR åbner helt nye perspektiver for virksomhedernes CSR tanker, idet vision, mission, værdier og strategier bringes i spil omkring samfundsmæssig ansvarlighed.

DS 49001 standarden er særegen i sin måde at integrere kvalitet, miljø og arbejdsmiljø i én standard sammen med social ansvarlighed. CSR standarden er unik i forhold til at synliggøre CSR tankerne som udtrykt i ISO 26000 standarden.