DS 49001 Et krav fra omverdenen 

       – den store sammenhæng mellem fire standarder

 

  • ISO 9001 kvalitet

  • ISO 14001 miljø

  • ISO 45001 arbejdsmiljø

  • DS 490011 / ISO 26000

Denne DS  standard samler de 4 væsentlige standarder i ét ledelsessystem. Bliv certificeret på denne standard, og vis internt og eksternt, at I satser på samfundsmæssig ansvarlighed.

Formål

Kunder, samarbejdspartnere, myndigheder og øvrige interessenter forventer i dag en stadig større grad af involvering i samfundets udvikling. Større virksomheder har endda et lovmæssigt krav om udarbejdelse af en CSR politik/ESG politik og en CSR strategi.

Certificeret synliggørelse af social ansvarlighed

Arbejdet med CSR åbner helt nye perspektiver for virksomhedernes CSR tanker, idet vision, mission, værdier og strategier bringes i spil omkring samfundsmæssig ansvarlighed.

DS 49001 standarden er særegen i sin måde at integrere kvalitet, miljø og arbejdsmiljø i én standard sammen med social ansvarlighed. CSR standarden er unik i forhold til at synliggøre CSR tankerne som udtrykt i ISO 26000 standarden.

Køb standarden hos Dansk Standard.

DS 49001 certificering