ISO 45001 – Arbejdsmiljøledelse

Både offentlige myndigheder, kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere stiller i stigende grad krav til virksomhedernes arbejdsmiljø. Med fokus på at produkter og tjenesteydelser frembringes under ordnede arbejdsmiljøforhold.

Arbejdsmiljøledelse mindsker antal ulykker og forbedrer arbejdsmiljøet

Ledelsen får med et arbejdsmiljøledelsessystem mulighed at følge sikkerheden og arbejdsmiljøet i virksomheden. Og medarbejderne oplever et godt arbejdsmiljø med tryghed i hverdagen.

Skal systemet bygges sammen med et andet system, fx ISO 9001, så klarer vi også det.

Bliv certificeret efter arbejdsmiljøstandarden og få en Kronesmiley fra Arbejdstilsynet

ISO 45001 1

Ny arbejdsmiljøstandard i 2018

ISO 45001 er den nye internationale standard for arbejdsmiljø. Denne standard erstatter den engelske OHSAS 18001, efter en afstemning d. 25. januar 2018 hvor det blev vedtaget. Standarden er fortsat fokuseret på arbejdsmiljø og er udviklet for at hjælpe virksomheder og organisationer med at forebygge arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme. På samme måde som ISO 14001 og ISO 9001 gør ISO 45001 brug af High Level Structure. Det gør at etableringen for virksomheder og organisationer bliver nemmere, eftersom denne arbejdsmiljøstandard kan implementeres i et eksisterende ledelsessystem. Herudover fokuserer standarden på Risk Management, samt at ansvaret for ledelsessystemet er placeret hos topledelsen i virksomheden eller organisationen.

Hos Feicon tilbyder vi rådgivning, kurser og certificering indenfor den nye ISO 45001 standard. Se vores kursuskatalog her.

ISO 45001 2

Sådan gavner ISO 45001 jeres organisation

  • I opnår det strukturbaserede ledelsesprincip PDCA (Plan-Do-Check-Act)
  • I sikrer overholdelse af gældende lovmæssige krav og eventuelle andre krav
  • I minimerer risici for personale og interessenter i forbindelse med farer forbundet med jeres aktiviteter og services
  • I opnår en systematisk tilgang til det at opnå forbedringer i arbejdsmiljøet og forebygge ulykker
  • ISO standarden er en internationalt anerkendt standard indenfor arbejdsmiljøledelsessystemer.
  • Standarden kan implementeres i alle typer virksomheder og brancher