ISO 27001 Et krav fra omverdenen 

Med den store medieomtale Informationssikkerhed har fået i den sidste tid, er det åbenlyst, hvorfor denne type certificering er en fordel. Med denne IT sikkerheds standard opnår virksomheden fuldstændig tjek på alle procedurer der vedrører IT sikkerhed.

IT Sikkerhed om fortrolige oplysninger mindsker risici.

Iso Standarder

Ledelsen får et sikkerhedsledelsessystem, der gør det muligt at følge IT sikkerhedsniveauet i virksomheden. Og medarbejderne får oplevelsen af at arbejdsgangene fungerer, og at de personligt bidrager til øget sikring af data.

Feicon sikrer, at sikkerhedsledelsessystemerne bliver overskuelige og lette at bruge i hverdagen for medarbejdere på alle niveauer. Dette ledelsessystem bygges ofte sammen med ISO 9001, og det klarer vi også.

Spørgsmål og svar om ISO 27001

Hvad er IT sikkerhed.?

ISO 27001 er en anerkendt international standard for ledelse indenfor informationssikkerhed. Med afsæt i en risikobaseret tilgang til administration af informationssikkerhed sikrer standarden at virksomheden lever op til de gældende standarder og forpligtelser. ISO 27001 er ligeledes den statslige sikkerhedsstandard i Danmark.

Køb eventuelt standarden her hos Dansk Standard

ISO 27001