ISO Standarder

Feicon ApS er blandt landets førende konsulentvirksomheder indenfor implementering af ISO standarder (ISO ledelsessystemer), forretningsudvikling og kursusvirksomhed.

ISO standarder og ledelsessystemer
Feicon ApS tilbyder implementering af følgende Standarder:

Vi tilbyder et totalkoncept, hvor vi efter behov hjælper med alle standardernes krav;
f. eks. kundemeningsmåling, kontrol af lovgivning, dokument- og aktivitetsstyrings-
systemer, interne audit, miljøkortlægning, APV, mv.

ISO standarder

 

Vi har et omfattende skabelonbibliotek, som står til rådighed for vores kunder efter behov.

Feicons akkrediterede certificeringer samt vores mangeårige erfaring som akkrediteret auditorer er jeres garanti for at komme i mål med jeres ledelsessystemer.

Feicon ApS er blandt landets førende konsulentvirksomheder indenfor implementering af ISO ledelsessystemer, forretningsudvikling og kursusvirksomhed. Siden 1996 har vi rådgivet inden for mange forskellige brancher.
Feicons auditorer er derfor meget erfarne og kompetente rådgivere.
Samtidig er vores konsulenter nuværende eller tidligere akkrediterede lead auditorer. Vi kan derfor rådgive vores kunder både med baggrund i mange års ISO implementeringserfaring og med baggrund i erfaring som akkrediteret 3. parts auditor.

Hvad er ISO-certificering?

ISO standarder

Hvad er en ISO standard?

ISO (International Organization for Standardization) dækker over standardiserede ledelsessystemer indenfor en lang række områder, heriblandt miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetsledelse. En ISO standard giver en god og optimeret ledelsespraksis, der foruden at få en virksomhed eller organisation til at leve op til gældende forpligtelser fra kunder, samarbejdspartnere og myndigheder, også sikrer mange af de interne processer.

Her kan du købe ISO standarderne

ISO standarder og ledelsessystemer

Ledelsessystemer

Et certificeret ISO ledelsessystem er værdiskabende for din virksomhed. Samtidig er det i stigende grad et krav fra kunder og samarbejdspartnere, at leverandører kan dokumentere et ledelsessystem inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og IT sikkerhed.
En ISO certificering øger virksomhedens konkurrenceevne og skaber tryghed hos interessenterne. Den interne værdi af et ledelsessystem bliver også hurtigt synligt på bundlinjen, når der sættes fokus på at optimere virksomhedens processer.
feicon ApS hjælper jer med hele processen. Vi holder fast i den røde tråd og slipper den først igen, når I er selvkørende.
Vi hjælper også gerne med driften af jeres ledelsessystemer.

Se her hvordan en implementering kan foregå:

“Feicons akkrediterede certificeringer samt vores mangeårige erfaring som akkrediteret auditorer er jeres garanti for at komme i mål med jeres ledelsessystemer.”