Procesoptimering

Hvorfor procesoptimering og flowdiagrammer?

  • Sker der mange fejl? Og ser vi de samme fejl igen og igen?
  • Er arbejdsgangene lidt for tunge?
  • Er indtjeningen ikke tilfredsstillende?
  • Og hvad siger kunderne?

Hvis flowet i virksomheden/organisationen ikke er, som du ønsker det, så er procesoptimering en god ide, og vores konsulent står klar til at hjælpe dig. Er konsulenten ekspert? Naturligvis, men bestemt ikke alvidende. Det vigtigste er konsulentens evne til at stille spørgsmål, og med erfaring og vores store skabelonbibliotek er konsulenten perfekt til at få jeres arbejdsgange optimeret.

På baggrund af interviews, “best practice”, flowdiagrammer og et effektivt afvigelsessystem udarbejder konsulenten i samarbejde med processernes nøglepersoner nye optimale arbejdsgange efter behov.

Vi hjælper jer med at gennemgå, beskrive og optimere jeres væsentligste arbejdsgange, så produktiviteten, kvaliteten og kundetilfredsheden stiger. Og økonomien forbedres.

Vi benytter gerne flowdiagrammer, udformet på en let og overskuelig måde, så alle medarbejdere kan finde ud af det.

Procesoptimering

Ofte lever vi os så meget ind i hverdagen, så vi bliver blinde for de almindelige uhensigtsmæssigheder. Verden forandrer sog – men husker vi at forandre processerne i takt med hverdagens forandringer?

Procesoptimering handler i bund og grund om at arbejdsgangene gennemgås, så de bliver rettet ind efter de nye krav, som kunderne og økonomien stiller.

Når vi implementerer nye ISO standarder i en organisation, er især procesgennemgangen en øjenåbner. “Hvorfor bliver vi ved med at lave de samme fejl om og om igen?”

Procesoptimering

Normalt er konsulenthonoraret tjent hjem allerede efter det første år. Men efter få uger kan medarbejdertilfredsheden mærkes.

Feicons erfarne konsulenter hjælper jer sikkert igennem processen og sikrer, at I kommer trygt i mål.

Overvej et aktivitets og dokumentstyringssystem – til mindre og mellemstore virksomheder anbefaler Feicon TOPmanager

Procesoptimering