Procesoptimering

  • Sker der mange fejl?
  • Er arbejdsgangene lidt for tunge?
  • Er indtjeningen ikke tilfredsstillende?

På baggrund af interviews, best practice, flowdiagrammer og et effektivt afvigelsessystem udarbejder konsulenten i samarbejde med processernes nøglepersoner nye optimale arbejdsgange efter behov.

Vi hjælper jer med at gennemgå, beskrive og optimere jeres væsentligste arbejdsgange, så produktiviteten, kvaliteten og kundetilfredsheden stiger. Og økonomien forbedres.

Vi benytter gerne flowdiagrammer, udformet på en let og overskuelig måde, så alle medarbejdere kan finde ud af det.

Procesoptimering

Normalt er konsulenthonoraret tjent hjem allerede efter det første år. Men efter få uger kan medarbejdertilfredsheden mærkes.

Feicons erfarne konsulenter hjælper jer sikkert igennem processen og sikrer, at I kommer trygt i mål.