Auditpsykologi kursus

Vedligehold jeres auditorkorps med skarpe kompetencer

Kursus i auditpsykologi

Formål

Kursus i Auditpsykologi hjælper Auditorkorpset, når de har vanskeligt ved at kommunikere med nogle med-arbejdere i forbindelse med interviews. Læs mere her.

Årsagerne kan være mange, men skepsis, fordomme eller manglende viden hos den interviewede er typisk. Og manglende forståelse hos auditor for egen rolle og egne signaler ligeså.

Hvordan takler jeg den situation? Hvordan er min rolle – er jeg auditor eller konsulent? Eller begge dele? Er min egen adfærd og mit rollemønster en medvirkende årsag? Kan jeg bryde en spirende konflikt inden den starter?

Den slags spørgsmål vil mange af os kunne genkende, og de er udgangspunktet i dette kursus.

Formål: at give medarbejderne i det interne auditkorps inspiration til og øvelse i at kunne håndtere vanskelige interviews samt viden om egen rolle generelt.

Indhold

Deltagerne får viden, forståelse og træning i udvalgte emner, herunder bl.a.

  • Hvorfor intern audit – hvad er målet?
  • Forudsætninger for at få en god audit
  • Auditors rolle og adfærd
  • Eksempler på vanskelige situationer
  • Auditsituationen/interviewfasen

Kurset indeholder øvelser, erfaringsudveksling, rollespil og teori. Der bliver præsenteret moderne psykologiske modeller for selvindsigt og tænkning/læring.

Målgruppe

Kurset er målrettet auditorer og ledere.

Der forventes kendskab til virksomhedens kvalitetsstyringssystem og interviewerfaring.

Tid og sted

Kurset varer en dag og tilbydes afholdt internt på virksomheden, efter nærmere aftale. Tidspunktet skal aftales i god tid forud. Hvis medarbejderne tilbydes udarbejdelse af en personlig disc profil bør der anvendes yderligere én dag til øvelser og gennemgang.

Sprog

Dansk

Pris pr. person

Kursuspris 21.000 kr. pr. dag plus moms (ekskl. transportudgifter, ophold og fortæring).
Timetakst for transporttid 350 kr. plus moms.
Discprofil pr. medarbejder 2.300 kr. plus moms.

Auditpsykologi

Tilmeld kursus

Udbydes efter aftale

Andre kurser

Foruden auditpsykologi afholder vi en række andre kurser indenfor andre ISO-standarder.

Bedste evalueringer

Feicon har markedets bedste kursus-evalueringer og mest tilfredse kursister.

t

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller forespørgsler. 

Auditpsykologi kurser

Feicon har mere end 25 års erfaring med ISO-kurser, rådgivning og certificeringer

Feicon ApS er certificeret efter ISO 9001 og 14001 standarderne. Det er DIN sikkerhed for rådgivning og undervisning i TOP klasse.

Vi har en pædagogisk tilgang til vores kurser og formår at gøre et emne som auditpsykologi spændende og interessant.

Vi har markedets bedste kursus-evalueringer og mange tilbagevendende kursister.

https://youtu.be/036vtQKYTWk