Formål

Auditorkorpset står ofte i en situation, hvor de har vanskeligt ved at kommunikere med nogle med-arbejdere i forbindelse med interviews.
Årsagerne kan være mange, men skepsis, fordomme eller manglende viden hos den interviewede er typisk. Og manglende forståelse hos auditor for egen rolle og egne signaler ligeså.
Hvordan takler jeg den situation? Hvordan er min rolle – er jeg auditor eller konsulent? Eller begge dele? Er min egen adfærd og mit rollemønster en medvirkende årsag? Kan jeg bryde en spirende konflikt inden den starter?
Den slags spørgsmål vil mange af os kunne genkende, og de er udgangspunktet i dette kursus.
Formål: at give medarbejderne i det interne auditkorps inspiration til og øvelse i at kunne håndtere vanskelige interviews samt viden om egen rolle generelt.

Indhold

Deltagerne får viden, forståelse og træning i udvalgte emner, herunder bl.a.

  • Hvorfor intern audit – hvad er målet?
  • Forudsætninger for at få en god audit
  • Auditors rolle og adfærd
  • Eksempler på vanskelige situationer
  • Auditsituationen/interviewfasen

Kurset indeholder øvelser, erfaringsudveksling, rollespil og teori. Der bliver præsenteret moderne psykologiske modeller for selvindsigt og tænkning/læring.

Målgruppe

Kurset er målrettet auditorer og ledere.
Der forventes kendskab til virksomhedens kvalitetsstyringssystem og interviewerfaring.

Tid og sted

Kurset varer en dag og tilbydes afholdt internt på virksomheden, efter nærmere aftale. Tidspunktet skal aftales i god tid forud. Hvis medarbejderne tilbydes udarbejdelse af en personlig disc profil bør der anvendes yderligere én dag til øvelser og gennemgang.

Sprog

Dansk

Pris

Kursuspris 21.000 kr. pr. dag + transportudgifter, ophold og fortæring.
Timetakst for transporttid 350 kr.
Discprofil pr. medarbejder 2.300kr.

Se kursusprogram

Se program for de åbne kurser, vi udbyder

Se kursusprisliste

Se prislisten for de åbne kurser, vi udbyder