ISO 9001 kvalitets kurser

ISO 9001 kursus

Formål

At give dig det fulde overblik over ISO 9001:2015 standarden, så du er i stand til selvstændigt at planlægge, udføre og følge op på auditaktiviteter. Endvidere at gennemgå og tolke auditors rolle ved implementering, vedligeholdelse, procesoptimering og udvikling af ISO 9001 ledelsessystemet i teori og praksis samt at træne dine evner til selvstændigt at vurdere indsatsområder og forholde sig til mulige løsninger.

Indhold

Kurserne foregår i et pædagogisk miljø med høj indlæring, hvor der fokuseres på den enkeltes behov og erfaring. Vores ISO 9001 kursus afvikles altid med ret små hold (normalt 6-8 kursister), så der er plads til fortrolig debat og læring i forhold til egne eksempler. Undervisningen foregår så vidt muligt via story-telling – eksempler hentet fra hverdagen. Vi benytter os af gruppearbejde og rollespil via leg og utraditionelle opgaver i et kollektivt lærende miljø. Mest, naturligvis, på 5-dages kurserne.

Deltagerne får viden, forståelse og træning i udvalgte emner, herunder bl.a.

 • ISO 9001 standardens opbygning og High Level Structure (HLS)
 • Inddragelse af elementer fra virksomhedens overordnede identitet
 • Topledelsens ansvar og rolle i den nye struktur
 • Risikotænkning og Risk Based Certification
 • Teori, praksis og tolkninger af ISO 9001 standardens væsentligste punkter, herunder eksempler på implementering
 • Planlægning af audit fra start til slut,
 • Forståelse af rollen som ISO 9001 kvalitetsansvarlig og auditor, herunder en introduktion til ISO 19011 standarden
 • Planlægning, gennemførelse og afslutning af interne audits, herunder interviews

Der må forventes hjemmearbejde.

Tid og sted

ISO 9001 kurset udbydes i Storkøbenhavn. Vedrørende datoer se vores kursusprogram.

Sprog

Dansk

Kurser - ISO 9001 Kvalitetssikring 1

Se kursusprogram

Se program for de åbne kurser, vi udbyder

Se kursusprisliste

Se prislisten for de åbne kurser, vi udbyder

Se kursus detaljer nedenfor

ISO 9001 kursus: Intern auditor kvalitet 2 dage

Formål

At give dig et basalt overblik over ISO 9001 standarden, så du har forståelse for standardens indhold og hensigt.

Endvidere er det hensigten med dette kursus, at kendskabet til ISO 9001 standarden giver dig mulighed for at gennemføre interne audits på en værdiskabende måde. Vores ISO 9001 kursus er en introduktion til arbejdet med kvalitet og intern audit, og det giver en fin basis for forståelsen af arbejdet.

Første dag gennemgås ISO 9001 standarden – næste dag bruges den nye viden til interviews via rollespil.

Indhold

De væsentligste elementer i ISO 9001 standarden gennemgås og tolkes med henblik på at simplificere og lette tunge procedurer og gøre rollen som auditor lettere. Hjemmearbejde må påregnes i begrænset omfang.

Kursusbevis udstedes.

Målgruppe

Alle medarbejdere

Der kræves ikke forudgående kendskab til ISO 9001

Pris pr. person

Dagskursus kr. 7.900,- inkl. kursusmateriale og dagforplejning

ISO 9001 kursus: Lead auditor kvalitet 5 dage

Formål

Dette kursus giver dig det fulde overblik over ISO 9001 standarden, så du bliver i stand til selvstændigt at planlægge, udføre og følge op på krævede auditaktiviteter. Endvidere at gennemgå og tolke auditors rolle ved implementering, vedligeholdelse og udvikling af ISO 9001 ledelsessystemet i teori og praksis samt at træne deltagernes evne til selvstændigt at vurdere indsatsområder og forholde sig til mulige løsninger.

Indhold

Særskilt for dette kursus trænes

 • Teori, praksis og tolkninger af hvert enkelt punkt i ISO 9001 standarden, som gennemgås i sin helhed
 • Brugen af ISO 9001 standarden som et ledelsesværktøj, der sikrer virksomhedens stabilitet i hverdagen såvel som i vækst (”helikoptersyn”)
 • Grundig gennemgang af væsentlige begreber som risikotænkning, forandringsledelse og organisationens identitet
 • Vigtigheden af gennemsigtighed og enkelhed I opbygningen af et ledelsessystem
 • Forståelse af din egen rolle som individ, kvalitetsansvarlig og auditor, funderet i ISO 9001 standarden for audit af ledelsessystemer, ISO 19011.
 • Forståelse for topledelsens rolle i implementeringens effektivitet

ISO 9001 kurset gennemføres med praktiske øvelser, cases, debatter, rollespil og masser af eksempler fra hverdagen (Bench Marking). Der uddeles efter behov hjælpeværktøjer, skabeloner m.v.

Eksamensbevis udstedes. Har du problemer med eksamen – ring og hør nærmere. Der er hjemmeopgaver til hver dag.

Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere, der arbejder med ledelsessystemet i hverdagen, eller som har behov for stor viden om standarden. Et forudgående kendskab til ISO 9001 standarden vil være en fordel, men altså ikke et krav.

Pris pr. person

Dagskursus kr. 18.900,- inkl. kursusmateriale og dagforplejning