Kombiuddannelse ISO 9001 og ISO 14001

Formål

Mange virksomheder har i dag – eller ønsker at have – både en ISO 9001 og en ISO 14001 certificering. Da de to standarder har mange ligheder, herunder HLS, kan der være god grund til at tage en uddannelse i begge standarder på én gang. Vi tilbyder dig denne mulighed.

Formål – at give dig værktøjer til og træning i kvalitets- og miljøaudit, så du er i stand til selvstændigt at planlægge, udføre og følge op på auditaktiviteter. Endvidere at gennemgå og tolke auditors rolle ved implementering, vedligeholdelse og udvikling af ISO 9001 og ISO 14001 ledelsessystemet i teori og praksis.

Indhold

Kurserne foregår i et pædagogisk miljø med høj indlæring, hvor der fokuseres på den enkeltes behov og erfaring. Vores ISO 9001 / ISO 14001 kurser afvikles normalt med ret små hold (normalt 6-8 kursister), så der er plads til fortrolig debat og læring i forhold til egne eksempler. Undervisningen foregår så vidt muligt via story-telling – eksempler hentet fra hverdagen. Vi benytter os af gruppearbejde og rollespil via leg og utraditionelle opgaver i et kollektivt lærende miljø. Mest, naturligvis, på lead auditor kurserne.

Tid og sted
ISO 9001 / ISO 14001 kurset udbydes i København eller efter aftale. Vedrørende datoer se vores kursusplan.

Sprog
Dansk

Se kursusprogram

Se program for de åbne kurser, vi udbyder

Se kursusprisliste

Se prislisten for de åbne kurser, vi udbyder

Billede af hænder med jord i

Fælles for ISO 9001 / ISO 14001 kurserne

Standardernes opbygning og High Level Structure (HLS)

 • Inddragelse af elementer fra virksomhedens overordnede identitet
 • Topledelsens ansvar og rolle i den nye struktur
 • Risikotænkning og livscyklus perspektiv
 • Teori, praksis og tolkninger af ISO 9001 og  ISO 14001 standarderne
 • Forståelse af rollen som kvalitets- og miljøansvarlig samt som auditor
 • Planlægning, gennemførelse og afslutning af interne audits, herunder interviews

X3 Intern Auditor Kombiuddannelse ISO 9001 og ISO 14001 – 3 dage

Formål

Særskilt for dette kursus gælder, at kendskabet til de to standarder, ISO 9001 og ISO 14001, giver mulighed for at gennemføre interne audits på en værdiskabende måde. Kurset er en introduktion til arbejdet med kvalitet, miljø og intern audit, og det giver en fin basis for forståelsen af arbejdet.

De to første dage gennemgås standarderne – sidste dag bruges den nye viden til interviews via rollespil.

Indhold

De væsentligste elementer i ISO 9001 / ISO 14001 standarderne gennemgås og tolkes med henblik på at simplificere og lette tunge procedurer og gøre rollen som kvalitets- og miljøauditor lettere. Kurset indeholder gruppearbejde, hvor teorien omsættes til praktiske eksempler; samt rollespil.

Bemærk – dette er et intensivt kursus, der kræver stort nærvær og hjemmearbejde.

Kursusbevis udstedes.

Målgruppe

Alle medarbejdere. Målrettet auditorer og ledere. Der kræves ikke kendskab til ISO 9001 eller ISO 14001 standarden.

Se datoer her i kursusprogrammet

Pris pr. person
Dagskursus kr. 13.900,- inkl. kursusmateriale, dagsforplejning

X5 Lead Auditor Kombiuddannelse ISO 9001 og ISO 14001 – 5 dage

Formål

Formål – at give deltagerne et stort overblik over de to standarder, ISO 9001 og ISO 14001, så de er i stand til selvstændigt at planlægge, lede, udføre og følge op på krævede auditaktiviteter. Endvidere at gennemgå og tolke auditors rolle ved implementering, vedligeholdelse og udvikling af ledelsessystemet i teori og praksis samt at træne deltagernes evne til selvstændigt at vurdere indsatsområder og forholde sig til mulige løsninger.

Indhold

Deltagerne får viden, forståelse og træning i udvalgte emner i ISO 9001 og ISO 14001 standarderne, herunder bl.a.

 • Teori, praksis og tolkninger af hvert enkelt punkt i ISO 9001 og ISO 14001 standarderne, som gennemgås i sin helhed
 • Grundig gennemgang af væsentlige begreber som risikotænkning, forandringsledelse og organisationens identitet
 • Vigtigheden af gennemsigtighed og enkelhed I opbygningen af et ledelsessystem
 • Brugen af ISO 9001 og ISO 14001 standarderne som et ledelsesværktøj, der sikrer virksomhedens stabilitet i hverdagen såvel som i vækst (”helikoptersyn”)
 • Forståelse af rollen som kvalitets- og miljøansvarlig og som ledende auditor, herunder en introduktion til ISO 19011 standarden
 • Forståelse for topledelsens rolle i implementeringens effektivitet
 • Processernes sammenhæng og udvikling i organisationen, herunder procesoptimering

De enkelte elementer i ISO 9001 / ISO 14001 standarderne gennemgås og tolkes med henblik på at simplificere og lette tunge procedurer. Kurset gennemføres med praktiske øvelser, cases, debatter, rollespil og masser af eksempler fra hverdagen (Bench Marking).
Der uddeles efter behov hjælpeværktøjer, skabeloner m.v. og der afsluttes med eksamen. Har du problemer med eksamen – ring og hør nærmere.

Bemærk – dette er et intensivt kursus, der kræver stort nærvær og hjemmearbejde.

Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere, der arbejder med ledelsessystemer i hverdagen, eller som har behov for omfattende viden om standarderne.

Et forudgående kendskab til ISO 9001 og  ISO 14001 standarderne vil være en fordel, men altså ikke et krav.

Se datoer her i kursusprogrammet

Pris pr. person
Dagskursus kr. 20.900,- inkl. kursusmateriale, dagsforplejning