ISO certificering og ISO kurserFeicons kursuskatalog over ISO-kurser i 2021 er udgivet og tilgængeligt til download her på hjemmesiden. Vi fortsætter med det samme udvalg af kurser i 2021, men med en opdateret kalender.

K2 Intern Auditor kvalitet ISO 9001:2015

Formålet med dette kursus er, at give deltagerne værktøjer til og træning i intern audit, så de er i stand til selvstændigt at planlægge, udføre og følge op på auditaktiviteter, herunder interviews. Endvidere at gennemgå og tolke auditors rolle ved implementering, vedligeholdelse og udvikling af ISO 9001 ledelsessystemet i teori og praksis.

Læs mere om vores ISO 9001 intern auditor kursus

K5 Lead Auditor kvalitet ISO 9001:2015

Formålet med dette kursus er, at give dig det fulde overblik over ISO 9001 standarden, så du er i stand til selvstændigt at planlægge, udføre og følge op på krævede auditaktiviteter. Endvidere at gennemgå og tolke auditors rolle ved implementering, vedligeholdelse og udvikling af ledelsessystemet i teori og praksis samt at træne dine evner til selvstændigt at vurdere indsatsområder og forholde dig til mulige løsninger.

Læs mere om vores ISO 9001 lead auditor kursus

M5 Lead Auditor kvalitet ISO 14001:2015

Formålet med dette kursus er, at give dig det fulde overblik over ISO 14001 standarden, så du er i stand til selvstændigt at planlægge, udføre og følge op på auditaktiviteter. Endvidere at gennemgå og tolke auditors rolle ved implementering, vedligeholdelse og udvikling af ledelsessystemet i teori og praksis samt at træne dine evner til selvstændigt at vurdere indsatsområder og forholde dig til mulige løsninger. EMAS III og væsentlig miljølovgivning gennemgås.

Læs mere om vores ISO 14001 lead auditor kursus

X3 Intern Auditor Kombiuddannelse ISO 9001 og 14001

Mange virksomheder har i dag – eller ønsker at have – både en ISO 9001 og en ISO 14001 certificering. Da de to standarder har mange ligheder, herunder HLS, kan der være god grund til at tage en uddannelse i begge standarder på én gang. Vi tilbyder dig denne mulighed. Formål med kurset er, at give dig værktøjer til og træning i intern audit, så du er i stand til selvstændigt at planlægge, udføre og følge op på auditaktiviteter. Endvidere at gennemgå og tolke auditors rolle ved implementering, vedligeholdelse og udvikling af ISO 9001 og 14001 ledelsessystemet i teori og praksis.

Læs mere om vores intern auditor kursus i kombineret ISO 9001 og 14001

X5 Lead Auditor Kombiuddannelse ISO 9001 og 14001

Mange virksomheder har i dag – eller ønsker at have – både en ISO 9001 og en ISO 14001 certificering. Da de to standarder har mange ligheder, herunder HLS, kan der være god grund til at tage en uddannelse i begge standarder på én gang. Vi tilbyder dig denne uddannelse på højt niveau. Formål – at give dig et stort overblik over de nye ISO standarder 9001 og 14001, så du er i stand til selvstændigt at planlægge, lede, udføre og følge op på krævede auditaktiviteter. Endvidere at gennemgå og tolke auditors rolle ved implementering, vedligeholdelse og udvikling af ledelsessystemet i teori og praksis samt at træne deltagernes evne til selvstændigt at vurdere indsatsområder og forholde sig til mulige løsninger.

Læs mere om vores lead auditor kursus i kombineret ISO 9001 og 14001

A5 Lead Auditor arbejdsmiljø ISO 45001

Formålet med kurset er, at give dig det fulde overblik over ISO 45001 standarden, så du er i stand til selvstændigt at planlægge, udføre og følge op på krævede auditaktiviteter. Endvidere at gennemgå og tolke auditors rolle ved implementering, vedligeholdelse og udvikling af ledelsessystemet i teori og praksis samt at træne dine evner til selvstændigt at vurdere indsatsområder og forholde dig til mulige løsninger. Væsentlig lovgivning gennemgås. Efter kurset vil du kunne vurdere, om et arbejdsmiljøledelsessystem opfylder kravene i ISO 45001 standarden samt den gældende lovgivning.

Læs mere om vores ISO 45001 lead auditor kursus

Auditpsykologi – et virksomhedstilrettet kursus

Auditorkorpset står ofte i en situation, hvor de har vanskeligt ved at kommunikere med nogle medarbejdere i forbindelse med interviews. Årsagerne kan være mange, men skepsis, fordomme eller manglende viden hos den interviewede er typisk. Ligeledes kan et problem være den manglende forståelse hos auditor for egen rolle og egne signaler. Hvordan takler jeg denne situation? Hvad er min rolle – er jeg auditor eller konsulent? Eller begge dele? Er min egen adfærd og mit rollemønster en medvirkende årsag? Kan jeg bryde en spirende konflikt inden den starter? Den slags spørgsmål vil mange af os kunne genkende, og de er udgangspunktet under dette kursus. Derfor er formålet med dette kursus at give medarbejderne i det interne auditkorps inspiration til og øvelse i at kunne håndtere vanskelige interviews samt viden om egen rolle generelt.

Læs mere om vores kurser i auditpsykologi

Eksklusivt ISO Toplederkursus – et virksomhedstilrettet kursus ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Mange topledere får med de nye standarder et udtalt behov for at kunne dokumentere viden og forståelse for ledelsessystemerne, som organisationen er certificeret efter. Feicon har udarbejdet et toplederkursus, som bibringer topledelsen de overordnede kompetencer, så de opnår såvel en forståelse for deres opgaver og ansvar, som at de proaktivt bidrager til at udvikle ledelsessystemerne, så de bibringer den ønskede værdi. Formål er, at give jer værktøjer til og træning i at forstå standardernes hensigt, at gennemskue risici og potentialer i implementeringen, at koble ledelsessystemerne sammen med jeres strategier, visioner og værdier, så der skabes en sammenhængende, helhedsorienteret rød tråd i virksomhedens ledelse. Endvidere at gennemgå og tolke topledelsens rolle ved implementering, vedligeholdelse og udvikling af ledelsessystemerne; ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 (OHSAS 18001).

Læs mere om vores eksklusive ISO toplederkursus

Online selvstudie kurser

Online ISO kursusFlere af vores ISO kurser udbydes nu også i digitalt format, som online selvstudie. Disse kurser kan du tage hvor og hvornår det passer dig.

Kursusudvalg