M5 ISO 14001 MILJØ KURSUS

ISO 14001 kursus

Formål

At give dig det fulde overblik over ISO14001:2015 standarden, så du er i stand til selvstændigt at planlægge, udføre og følge op på auditaktiviteter. Endvidere at gennemgå og tolke auditors rolle ved implementering, vedligeholdelse og udvikling af ISO 14001 ledelsessystemet i teori og praksis samt at træne dine evner til selvstændigt at vurdere indsatsområder og forholde sig til mulige løsninger. EMAS III og væsentlig miljølovgivning gennemgås.

Indhold

Vores ISO 14001 kursus foregår i et pædagogisk miljø med høj indlæring, hvor der fokuseres på den enkeltes behov og erfaring. Vores kurser afvikles altid med ret små hold (normalt 6-8 kursister), så der er plads til fortrolig debat og læring i forhold til egne eksempler. Undervisningen foregår så vidt muligt via story-telling – eksempler hentet fra hverdagen. Vi benytter os af gruppearbejde og rollespil via leg og utraditionelle opgaver i et kollektivt lærende miljø

Du får viden, forståelse og træning i udvalgte emner, herunder bl.a.

  • Teori, praksis og tolkninger af ISO 14001 standardens enkelte punkter
  • Inddragelse af elementer fra virksomhedens overordnede identitet
  • Topledelsens ansvar og rolle i den nye struktur
  • Brugen af ISO 14001 standarden som et ledelsesværktøj, der sikrer virksomhedens stabilitet i hverdagen såvel som i vækst (”helikoptersyn”)
  • ISO 14001 standardens opbygning og High Level Structure (HLS)
  • Risikotænkning og livscyklus perspektiv
  • Forståelse af rollen som miljøansvarlig og auditor, herunder en introduktion til ISO 19011 standarden
  • Planlægning, gennemførelse og afslutning af interne audits, herunder interviews

Kurset gennemføres med praktiske øvelser, cases, debatter, rollespil og masser af eksempler fra hverdagen.

Der uddeles efter behov hjælpeværktøjer, skabeloner m.v.

Hjemmearbejde skal påregnes.

Målgruppe

Målrettet auditorer og ledere, men alle med interesse for de nye ISO 14001 standarder på højt niveau kan deltage.

Et forudgående kendskab til ISO 14001 standarden vil være en fordel.

Tid og sted

Kurset udbydes i Københavnsområdet. Vedrørende datoer se vores kursusprogram

Sprog

Dansk

Pris pr. person

Dagskursus kr. 18.900,- inkl. kursusmateriale og dagsforplejning.

ISO 14001 kursus

Se kursusprogram

Se program for de åbne kurser, vi udbyder

Se kursusprisliste

Se prislisten for de åbne kurser, vi udbyder