EKSKLUSIVT ISO TOPLEDERKURSUS

KVALITET, MILJØ, ARBEJDSMILJØ

ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 (før OHSAS 18001)

Indhold

Kurset er udarbejdet specielt til din virksomhed – til jeres topledelse. Fokus er på standarderne ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 og ledelsens rolle i forbindelse med implementering, drift og udvikling.

Kurserne foregår i et pædagogisk miljø med høj indlæring, hvor der tages udgangspunkt i jeres viden, erfaring og behov. Feicons toplederkurser afvikles med små hold (maksimalt 6 kursister), så der er plads til fortrolig debat og læring i forhold til egne eksempler. Undervisningen foregår så vidt muligt via story-telling – eksempler hentet fra hverdagen. Vi benytter os af gruppearbejde og rollespil via leg og utraditionelle opgaver i et kollektivt lærende miljø.

Se kursusprogram

Se program for de åbne kurser, vi udbyder

Se kursusprisliste

Se prislisten for de åbne kurser, vi udbyder

Formål

Mange topledere får med de nye standarder fra efteråret 2015 et udtalt behov for  viden og forståelse for ledelsessystemerne – og for at kunne dokumentere det!

Feicon har udarbejdet et toplederkursus, som bibringer topledelsen de overordnede kompetencer, så de opnår såvel en forståelse for deres opgaver og ansvar, som at de proaktivt bidrager til at udvikle ledelsessystemerne, ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 (OHSAS 18001), så de bibringer den ønskede værdi.
Formål – at give deltagerne værktøjer til og træning i at forstå standardernes hensigt, herunder at gennemskue risici og potentialer i implementeringen, forandringsledelse og gennemsigtighed, simplificering af ledelsessystemerne, at koble ledelsessystemerne sammen med organisationens strategier, visioner og værdier, så der skabes en sammenhængende, helhedsorienteret rød tråd i virksomhedens ledelse gennem standarderne.
Endvidere at gennemgå og tolke topledelsens rolle ved implementering, vedligeholdelse og udvikling af ledelsessystemerne; ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 (OHSAS 18001).

Indhold

Kurset er et eksklusivt kursus designet til netop din virksomhed efter jeres egne krav og forventninger.

Varigheden af kurset er 3 dage og delt op i to dele. Første del strækker sig over to dage i forlængelse af hinanden. Anden del afholdes ca. 2 måneder efter første del.

Del 1 (2 dage):

Deltagerne får viden, forståelse og træning i udvalgte emner, herunder bl.a.
Grundlæggende principper i de tre standarder, herunder HLS, fordele, risici, lovkrav mv.
Krav til topledelsen, uddelegering af opgaver og rapportering
”Den røde tråd i virksomheden”; integration af virksomhedens identitet samt mulige ledelsesmæssige konsekvenser heraf
Implementering af standarderne som en forandringsproces
Løbende forbedringer i et allerede implementeret system
Første del af kurset indeholder teori, øvelser, best practice, cases, erfaringsudveksling og nytænkning. Der afsluttes med en hjemmeopgave, som gennemgås på kursets sidste dag (anden del).

Del 2 (1 dag):

Deltagerne får mulighed for at evaluere cases fra egen virksomhed samt hjemmeopgavens succesfulde integration i hverdagen.
Anden del af kurset indeholder teori og implementeringserfaring baseret på egne iagttagelser i den mellemliggende periode.

Målgruppe

Topledelsen. Der kræves ikke kendskab til standarderne.

Tid og sted

Kurset tilbydes afholdt internt på virksomheden eller i eksterne omgivelser. Kontakt os for nærmere information.

Sprog

Dansk

Pris

Kurset koster 60.000kr plus omkostninger.
Kontakt os for nærmere information.