ISO 45001 arbejdsmiljø KURSUS

Få det fulde overblik over ISO 45001:2018 standarden, så du bliver i stand til selvstændigt at planlægge, udføre og følge op på auditaktiviteter.

ISO 45001 kursus

Kurset er udbudt fra 2018 hvor ISO 45001 erstatter OHSAS 18001

ISO 45001 kurset foregår i et pædagogisk miljø med høj indlæring, hvor der fokuseres på den enkeltes behov og erfaring.

Vores ISO 45001 kurser afvikles altid med ret små hold (normalt 6-8 kursister), så der er plads til fortrolig debat og læring i forhold til egne eksempler. Undervisningen foregår så vidt muligt via story telling – eksempler hentet fra hverdagen. Vi benytter os af gruppearbejde og rollespil via leg og utraditionelle opgaver i et kollektivt lærende miljø.

Formål

At give deltagerne det fulde overblik over ISO 45001 standarden (tidligere OHSAS 18001), så de er i stand til selvstændigt at planlægge, udføre og følge op på krævende auditaktiviteter. Endvidere at gennemgå og tolke auditors rolle ved implementering, vedligeholdelse og udvikling af ledelsessystemet i teori og praksis; herunder gældende arbejdsmiljølovgivning. Efter kurset vil du kunne vurdere, om et arbejdsmiljøledelsessystem opfylder kravene i ISO 45001, og du vil selvstændigt kunne vurdere indsatsområder og forholde dig til mulige løsninger.

Indhold

Deltagerne får viden, forståelse og træning i udvalgte emner, herunder bl.a.

  • Planlægning, gennemførelse og afslutning af interne audits, herunder interviews
  • Brugen af standarden som et ledelsesværktøj, der sikrer virksomhedens stabilitet i hverdagen såvel som i vækst (“helikoptersyn”)
  • Teori, praksis og tolkninger af standardens enkelte punkter, samt gældende relevant lovgivning
  • Forståelse af rollen som miljøansvarlig og auditor, herunder en introduktion til ISO 19011 standarden om intern audit
  • Forståelse for topledelsens rolle i implementeringens effektivitet
  • Gennemgang af ISO 45001; herunder HLS strukturen, risikotænkning og ledelsens involvering

De enkelte elementer i standarden gennemgåes og tolkes med henblik på at simplificere og lette tunge procedurer.

Kurset gennemføres med praktiske øvelser, cases, debatter, rollespil og masser af eksempler fra hverdagen (Bench Marking).
Der uddele efter behov hjælpeværktøjer, skabeloner m.v.
Der afsluttes med eksamen. Hjemmearbejde må påregnes.

Målgruppe

Alle der implementerer arbejdsmiljøledelse og gennemføre intern audit i egen virksomhed eller hos leverandører.

Tid og sted

Kurset i ISO 45001 udbydes i Storkøbenhavn eller efter aftale. Se datoer i vores kursuskatalog.

Vores ISO 45001 kursus varer 5 dage.

Sprog

Dansk

Pris pr. person

18.900,- + moms inkl. kursusmateriale og dagsforplejning.

Tilmeld kursus

Næste dato:
14. sep. – 18. sep. 2020

Andre kurser

Foruden ISO 45001 afholder vi en række andre kurser indenfor andre ISO-standarder.

Bedste evalueringer

Feicon har markedets bedste kursus-evalueringer og mest tilfredse kursister.

t

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller forespørgsler. 

ISO 45001 kursus

Feicon har mere end 23 års erfaring med ISO-kurser, rådgivning og certificeringer

Feicon ApS er som den eneste certificeret efter ISO 9001, 14001, 45001 og 49001 (CSR-certificeret). Det er DIN sikkerhed for rådgivning og undervisning i TOP klasse.

Vi har en pædagogisk tilgang til vores kurser og formår at gøre et emne som ISO 45001 arbejdsmiljøledelse spændende og interessant.

Vi har markedets bedste kursus-evalueringer og mange tilbagevendende kursister.

Antal kursister

Evalueringer

Års erfaring

https://youtu.be/036vtQKYTWk