A5 Lead Auditor arbejdsmiljø ISO 45001

Kurset udbydes forår 2018, når OHSAS 18001 erstattes af ISO 45001

Kurserne foregår i et pædagogisk miljø med høj indlæring, hvor der fokuseres på den enkeltes behov og erfaring.

Vores kurser afvikles altid med ret små hold (normalt 6-8 kursister), så der er plads til fortrolig debat og læring i forhold til egne eksempler. Undervisningen foregår så vidt muligt via story-telling – eksempler hentet fra hverdagen. Vi benytter os af gruppearbejde og rollespil via leg og utraditionelle opgaver i et kollektivt lærende miljø.

Se kursusprogram

Se program for de åbne kurser, vi udbyder

Se kursusprisliste

Se prislisten for de åbne kurser, vi udbyder

Formål

At give deltagerne det fulde overblik over OHSAS 18001 standarden, så de er i stand til selvstændigt at planlægge, udføre og følge op på krævende auditaktiviteter. Endvidere at gennemgå og tolke auditors rolle ved implementering, vedligeholdelse og udvikling af ledelsessystemet i teori og praksis samt at træne deltagernes evne til selvstændigt at vurdere indsatsområder og forholde sig til mulige løsninger. Efter kurset vil du kunne vurdere, om et arbejdsmiljøledelsessystem opfylder kravne i OHSAS 18001 standarden / Bekendtgørelse nr. 1193

Indhold

Deltagerne får viden, forståelse og træning i udvalgte emner, herunder bl.a.

  • Planlægning, gennemførelse og afslutning af interne audits, herunder interviews
  • brugen af standarden som et ledelsesværktøj, der sikrer virksomhedens stabilitet i hverdagen såvel som i vækst (“helikoptersyn”)
  • Teori, praksis og tolkninger af standardens enkelte punkter
  • Forståelse af rollen som miljøansvarlig og auditor, herunder en introduktion til ISO 19011 standarden om intern audit
  • Forståelse for topledelsens rolle i implementeringens effektivitet
  • Gennemgang af ISO DIS 45001; herunder HLS strukturen, risikotænkning og ledelsens involvering

De enkelte elementer i standarden gennemgåes og tolkes med henblik på at simplificere og lette tunge procedurer.

Kurset gennemføres med praktiske øvelser, cases, debatter, rollespil og masser af eksempler fra hverdagen (Bench Marking).
Der uddele efter behov hjælpeværktøjer, skabeloner m.v.
Der afsluttes med eksamen. Hjemmearbejde må påregnes.

ISO 18001, ISO 45001

Målgruppe

Alle der implementere arbejdsmiljøledelse og gennemføre intern audit i egen virksomhed eller hos leverandører.

Tid og sted

Kurset udbydes i Storkøbenhavn eller efter aftale. Vedrørende datoer se vores kursusprogram

Sprog

Dansk

Pris pr. person

Dagskursus kr. 18.700, inkl. kursusmateriale og dagsforplejning

Sprog

Dansk