ISO 45001 kursus – A5 Lead Auditor arbejdsmiljø

Kurset er udbudt fra 2018 hvor ISO 45001 erstatter OHSAS 18001

ISO 45001 kurset foregår i et pædagogisk miljø med høj indlæring, hvor der fokuseres på den enkeltes behov og erfaring.

Vores ISO 45001 kurser afvikles altid med ret små hold (normalt 6-8 kursister), så der er plads til fortrolig debat og læring i forhold til egne eksempler. Undervisningen foregår så vidt muligt via storytelling – eksempler hentet fra hverdagen. Vi benytter os af gruppearbejde og rollespil via leg og utraditionelle opgaver i et kollektivt lærende miljø.

Se kursusprogram

Se program for de åbne kurser, vi udbyder

Se kursusprisliste

Se prislisten for de åbne kurser, vi udbyder

Formål

At give deltagerne det fulde overblik over ISO 45001 standarden (tidligere OHSAS 18001), så de er i stand til selvstændigt at planlægge, udføre og følge op på krævende auditaktiviteter. Endvidere at gennemgå og tolke auditors rolle ved implementering, vedligeholdelse og udvikling af ledelsessystemet i teori og praksis samt at træne deltagernes evne til selvstændigt at vurdere indsatsområder og forholde sig til mulige løsninger. Efter kurset vil du kunne vurdere, om et arbejdsmiljøledelsessystem opfylder kravene i ISO 45001 (tidligere OHSAS 18001) Bekendtgørelse nr. 1193.

Indhold

Deltagerne får viden, forståelse og træning i udvalgte emner, herunder bl.a.

  • Planlægning, gennemførelse og afslutning af interne audits, herunder interviews
  • brugen af standarden som et ledelsesværktøj, der sikrer virksomhedens stabilitet i hverdagen såvel som i vækst (“helikoptersyn”)
  • Teori, praksis og tolkninger af standardens enkelte punkter
  • Forståelse af rollen som miljøansvarlig og auditor, herunder en introduktion til ISO 19011 standarden om intern audit
  • Forståelse for topledelsens rolle i implementeringens effektivitet
  • Gennemgang af ISO DIS 45001; herunder HLS strukturen, risikotænkning og ledelsens involvering

De enkelte elementer i standarden gennemgåes og tolkes med henblik på at simplificere og lette tunge procedurer.

Kurset gennemføres med praktiske øvelser, cases, debatter, rollespil og masser af eksempler fra hverdagen (Bench Marking).
Der uddele efter behov hjælpeværktøjer, skabeloner m.v.
Der afsluttes med eksamen. Hjemmearbejde må påregnes.

ISO 45001 kursus

Målgruppe

Alle der implementerer arbejdsmiljøledelse og gennemføre intern audit i egen virksomhed eller hos leverandører.

Tid og sted

Kurset i ISO 45001 udbydes i Storkøbenhavn eller efter aftale. Vedrørende datoer se vores kursusprogram.

Sprog

Dansk

Pris pr. person

Dagskursus kr. 18.900, inkl. kursusmateriale og dagsforplejning