Feicon kursuscenter har som de første i Danmark valgt at udbyde ISO 9001 kurser som online selvstudiekurser. Det betyder at du som kursist indenfor kvalitetsledelse nu kan tage kurset digitalt og dermed selv bestemme både tid og sted. Det betyder også øget fleksibilitet for både kursister og virksomheder, samtidigt med at selve kurset har en ligeså høj kvalitet og indlæringsgrad som de traditionelle kurser med fremmøde. Alt dette har Bygge- og Anlægsavisen valgt at skrive en rigtig flot artikel om som du kan læse nedenfor. Klik på artiklen for at hente den i PDF-format.

 

Bygge og Anlægsavisen