ISO 9001

Kunder, samarbejdspartnere og myndigheder stiller i dag ofte krav om, at arbejdsgangene er systematiserede og effektive, så fejl undgås og aftaler overholdes.

Et certificeret kvalitetsledelsessystem styrker omverdenens tillid til, at virksomhedens interne procedurer og ydelser er i orden. Skal systemet bygges sammen med et andet system, f.eks. ISO14001, så klarer vi også det.

Fordele for alle i virksomheden 

Ledelsen får et ledelsessystem, der gør det muligt at følge kvalitetsniveauet i virksomheden. Og medarbejderne får oplevelsen af, at arbejdsgangene fungerer, og at de personligt bidrager til øget effektivitet og indtjening.

Konsulenten fra feicon ApS sikrer, at ledelsessystemerne bliver overskuelige og lette at bruge i hverdagen for medarbejdere på alle niveauer.