ISO 14001 Et krav fra omverdenen 

Kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og myndigheder stiller i dag krav om miljørigtige produkter og serviceydelser.

Mange kræver tillige at virksomheden kan dokumentere forsvarlighed i forhold til miljøpåvirkningerne. Enkelte virksomheder er decideret underlagt myndighedskrav om et certificeret miljøledelsessystem.

Skal systemet bygges sammen med et andet system, fx ISO9001, så klarer vi også det.

En indlysende konkurrencefordel 

Miljøledelse handler om at håndtere miljøskadelige påvirkninger systematisk og åbent. Både de direkte og indlysende miljøpåvirkninger, men også forbrug af ressourcer og råvarer eller miljøforhold, der knytter sig til virksomhedens produkt under brug eller ved bortskaffelse, skal tages i betragtning.

Et certificeret miljøledelsessystem styrker interessenternes tillid til, at virksomheden tager vare på miljøet.

Energisyn – inden 4/12

           ELLER certificering efter

ISO 50001 eller 14001 + 4.4.3

Et lovkrav for store virksomheder 

Vi hjælper med rådgivning om imple-mentering af ISO 50001 eller ISO 14001 + 4.4.3 fra ISO 50001 standarden

Energi auditor hos DNVGL